Logopediepraktijk Halderberge werkt met professionele passie en vanuit een brede kijk op mens en omgeving. Wij zien het als onze missie om de logopedische hulpvraag door gesprekken en onderzoek in kaart te brengen en daar een passende behandeling voor aan te bieden, zodat er aan de hulpvraag wordt voldaan. De cliënt staat centraal: de cliënt en zijn omgeving ervaren onze bejegening als respectvol, integer, deskundig, constructief en samenwerkend.

In Logopediepraktijk Halderberge wordt individuele logopedische zorg geboden aan cliënten met uiteenlopende logopedische stoornissen. Voor iedere cliënt wordt een uniek zorgplan gemaakt en wordt de zorg afgestemd op de primaire hulpvraag. Komen hier gaandeweg nieuwe hulpvragen bij, dan wordt het zorgplan daarop aangepast. De logopedist bekijkt de logopedische hulpvraag en plaatst deze hulpvraag in de totale ontwikkeling van het kind of in het totale “zijn” bij een volwassen persoon. Indien nodig wordt contact opgenomen met andere instanties voor samenwerking of doorverwijzing (zoals bv scholen, (kinder)fysiotherapie, Audiologisch Centrum, Centrum voor Jeugd en Gezin).

Bij cliënten die niet mobiel zijn wordt de logopedische zorg thuis bij de cliënt uitgevoerd. Hiervoor dient de verwijzer toestemming te hebben gegeven.

Naast de logopedische behandelingen besteden wij, op verzoek, aandacht aan het geven van lezingen en informatieavonden over de diverse logopedische onderwerpen.

Al onze logopedisten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Adriënne Vriens-Bol heeft zich gespecialiseerd in de articulatietherapie volgens de PROMPT-filosofie en is de derde gecertificeerde PROMPT therapeut in Nederland. Tevens verzorgt zij workshops over deze filosofie aan belangstellende logopedisten in Nederland met als doel meer bekendheid aan deze werkwijze te geven en logopedisten te motiveren de PROMPT-cursus te gaan volgen. Voor korte informatie over de behandeling volgens PROMPT klik hier.

Logopediepraktijk Halderberge is onderdeel van samenwerkingsverband LogosSymfonie. Cliënten met de ziekte van Parkinson worden niet door ons behandeld, maar doorverwezen binnen ons samenwerkingsverband naar Logopediepraktijk Resonans in Etten-Leur.

Logopediepraktijk Halderberge is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) te Woerden.

Logopediepraktijk Halderberge begeleidt derde en vierde jaars stagiaires van de opleiding tot logopedist van Hogeschool Rotterdam en Fontys Hogeschool te Eindhoven. Zo krijgen toekomstige collega’s een kans om van onze ervaring te leren en blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied.