Op 2 april 2019 heeft Logopediepraktijk Halderberge voor de derde keer de vrijwillige kwaliteitstoets logopedie behaald.

De kwaliteitstoets is afgenomen door HCA en samengesteld door de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), beroepsgroep van logopedisten.

De toets bestaat uit het controleren van:

  • Het methodisch logopedisch handelen (dossiertoets);
  • De organisatie van de praktijk (bestaande uit oa inrichtingseisen NVLF, privacy/veiligheid).

Wij zijn er trots op dat we deze audit met goed gevolg hebben afgerond.

Zichtbare kwaliteit

Wij houden onze deskundigheid op peil omdat wij goede zorg belangrijk vinden en dit kunt u, indien gewenst, zelf controleren. De logopedisten van Logopediepraktijk Halderberge staan namelijk vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit is een onafhankelijke organisatie die niet alleen registreert of een paramedicus beschikt over het juiste diploma,  maar ook toetst of wij voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheidsontwikkeling.

Alleen paramedici die beschikken over het juiste diploma en aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kunt u te allen tijde zelf controleren door het register te raadplegen. U gebruikt hiervoor het unieke KP-registratienummer van de paramedicus.

Onze KP-registratienummers zijn:

  • Adriënne Vriens-Bol, Kwaliteitsregister paramedici 39900458791;
  • Marloes de Jong-Appelboom, Kwaliteitsregister paramedici 29900152691;
  • Alice Visser-Verkouter, Kwaliteitsregister paramedici 19906516691;
  • Anne Ploeg, Kwaliteitsregister paramedici 99913381591.

Met behulp van het KP-registratienummer kunt u het register raadplegen en controleren wat onze actuele status is. Zo maken wij kwaliteit van zorg zichtbaar en kunt u zien dat wij ons vak serieus nemen. Raadpleeg het register via www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/Paginas/RaadplegenRegisters.aspx