Tarieven 2020 en contractering zorgverzekeraars

Logopediepraktijk Halderberge heeft in 2020 GEEN contract met ONVZ (PNOzorg, VvAA zorgverzekering, ONVZ zorgverzekeraar), Eno Zorgverzekeraar (Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en ZorgDirect) en Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar.

Indien u in 2020 bij een van deze bovenstaande verzekeraars verzekerd bent, krijgt u aan het eind van elke maand de rekening voor logopedische behandeling toegezonden.  Deze dient u zelf te betalen en zelf bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Zij vergoeden mogelijk niet het hele bedrag. Er kan dan dus, per zitting, een eigen bijdrage voor logopedie zijn. De hoogte van dit bedrag verschilt per polis. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar.

Met alle andere zorgverzekeringen is er wel een contract afgesloten. Bent u van zorgverzekering veranderd? Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door!

Voor 2020 heeft Logopediepraktijk Halderberge met onderstaande zorgverzekeraars wél een contract afgesloten:

VGZ-groep,waaronder VGZ-zorgverzekeraar (label VGZ, IZA Cura, Bewuzt,Plus, Zekur, volmacht IAK, Caresco, Turien&Co, Aevitae, VPZ, Turien/IZA Cura), Zorgverzekeraar UMC, IZZ Zorgverzekeraar, IZA Zorgverzekeraar (label IZA, IZA-gemeenten, VNG, IZA ziektekosten), Univé Zorg (label Univé, SZVK,  zorgzaam verzekerd), volmacht Aevitae-de Goudse

Caresq-groep, waaronder AON/ One Underwriting, Besured, Promovendum, National Acadamic en Atlas

CZ-groep, waaronder Delta Loyd, CZ, Ohra, Ohra Ziektekosten en CZdirect

Achmea-groep, waaronder Zilveren Kruis, Pro life (DVZ en Pro Life), Interpolis, FBTO, Agis

De Friesland, waaronder De Friesland en Kiemer

DSW, waaronder DSW, Stad Holland, Ditzo en Amersfoortse

ASR

Menzis , waaronder Menzis, Hema, Anderzorg, Azivo, PMA

Met uw verzekeraar zijn aparte afspraken gemaakt over de tarieven. De rekening wordt bij uw verzekeraar ingediend. Logopedische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bij personen boven de 18 jaar, heeft de zorg wel invloed op uw wettelijk verplicht eigen risico van € 385,00.

De praktijk hanteert in 2020 de volgende tarieven:

Eenmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie)

€ 71,40

Intake, Anamnese en Onderzoek (eerste bezoek)

€ 71,40

Reguliere zitting logopedie

€ 35,70

Uittoeslag (indien zitting niet op de praktijk plaatsvindt)

€ 24,55

Telefonische zitting

€ 20,35

Screening bij directe toegankelijkheid

€ 20,35

Verzuimtarief (indien een zitting niet of niet op tijd is afgezegd)

€ 25,00

Extra verslaglegging op verzoek ouders/ school

€ 76,05

Overleggesprek elders (bv op school voor leerlingen met een onderwijsarrangement)

Larynxmanipulatie (specifieke massage bij beroepssprekers of zangers) (45 minuten)

€ 84,20

€ 60,00