Tarieven 2024 en contractering zorgverzekeraars

Logopediepraktijk Halderberge heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Met uw verzekeraar zijn aparte afspraken gemaakt over de tarieven. De rekening wordt bij uw verzekeraar ingediend. Logopedische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bij personen boven de 18 jaar, heeft de zorg wel invloed op uw wettelijk verplicht eigen risico van € 385,00. Een rekening die naar u gestuurd wordt wegens het niet of niet tijdig afmelden van de behandeling wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

De praktijk hanteert in 2024 de volgende tarieven:

Onderstaande prijzen gelden:

  • Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt (bv uitspraakverbetering bij dialect)
  • Vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Eenmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie)

Intake, Anamnese en Onderzoek (eerste bezoek, wordt meestal aangevuld met een reguliere zitting)

Reguliere zitting logopedie (25 minuten)

Uittoeslag (indien zitting niet op de praktijk plaatsvindt)

Telefonische zitting (maximaal 15 minuten)

Screening bij directe toegankelijkheid

Verzuimtarief (indien een zitting niet of niet op tijd is afgezegd)

Extra verslaglegging op verzoek ouders/ school

Overleggesprek waarbij aanwezigheid logopedist gevraagd wordt (op locatie) (max 50 minuten)

Overleggesprek waarbij aanwezigheid logopedist gevraagd wordt (online) (max 50 minuten)

Larynxmanipulatie (specifieke massage bij beroepssprekers of zangers) (45 minuten)

€ 83,40

€ 83,40

€ 42,70

€ 24,55

€ 21,35

€ 21,35

€ 25,00

€ 79,40

€ 84,20

€ 75,00

€ 65,00