Werkwijze

De behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Een afspraak duurt ongeveer 25 minuten. Neemt u de eerste keer het legitimatiebewijs mee van diegene over wie het gaat? Tevens meebrengen bij eerste afspraak: verzekeringspasje en verwijsbrief huisarts.

Tijdens uw eerste bezoek aan de praktijk wordt met u besproken wat de hulpvraag is. Er worden door ons verdiepende vragen gesteld om de hulpvraag, uw persoonlijke omstandigheden en de invloed van uw problematiek op het dagelijkse leven zo goed mogelijk in kaart te brengen. De werkwijze van de praktijk wordt met u besproken en ondertekend.

Vervolgens wordt onderzoek gedaan. Afhankelijk van de hulpvraag kan het onderzoek enkele sessies in beslag nemen. Naar aanleiding van het eerste vraaggesprek en de uitkomst van de afgenomen onderzoeken wordt in overleg met u besloten of behandeling nodig is. De doelstelling en de behandelwijze zullen met u besproken worden.

Ouders/verzorgers kunnen altijd aanwezig zijn bij de behandeling, tenzij dit de behandeling negatief beïnvloedt.

In de wachtkamer van elke locatie ligt een praktijkmap met daarin informatie over wat u, volgens de geldende kwaliteitseisen, over de praktijk dient te weten.

In de praktijk vindt onderzoek en behandeling plaats op het gebied van communicatie, stem, mondmotoriek, spraak, taal, gehoor en eten/drinken/slikken.

Door het volgen van cursussen heeft Logopediepraktijk Halderberge extra kennis opgedaan binnen de volgende deelgebieden:

 • Logopedie bij stemproblematiek, waarbij er tevens gebruik wordt gemaakt van zachte massagetechnieken in het hoofd/halsgebied;
 • Logopedie bij kaakproblemen en CMD;
 • Logopedie bij jonge niet sprekende of onverstaanbaar sprekende kinderen (PROMPT-benadering);
 • Logopedie bij stotterende kinderen;
 • Logopedie bij eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (preverbale logopedie);
 • Logopedie bij kinderen met spraak- en taalproblematiek (TOS);
 • Logopedie bij slissen en afwijkend mondgedrag (OMFT);
 • Logopedie bij kinderen met ADHD;
 • Logopedie bij kinderen met (vermoedens van) autisme;
 • Logopedie bij gelaryngectomeerden;
 • Logopedie bij mensen met een cochleair implantaat;
 • Logopedie bij mensen met een afasie;
 • Logopedie bij anderstaligheid.
Logopediepraktijk Halderberge profileert zich als een praktijk die gespecialiseerd is in de PROMPT-therapie. Adriënne Vriens-Bol mag zich, na een intensieve studie, als derde logopedist in Nederland “Prompt-therapeut” noemen.

  Praktijkregels

Voor een prettige manier van samenwerken, wijzen wij u op de volgende praktijkregels:

 • Indien u verhinderd bent, dient u minimaal 24 uur tevoren af te melden (bij voorkeur niet per mail, maar via de telefoon/voicemail).
 • Bij een niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak ontvangt u zélf een rekening voor de besproken tijd.
 • Indien u niet op een afspraak bent verschenen, dient u contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak, ook wanneer u elke week op een vast tijdstip komt.
 • Bij afwezigheid bij de behandeling van uw kind, wordt u verzocht 5 minuten voor beëindiging van de behandeling aanwezig te zijn, zodat de behandeling nabesproken kan worden.
 • Wanneer u iets wilt bespreken omtrent de behandeling vragen wij u dit aan het begin van de behandeling aan te geven. Dit voorkomt dat de behandeling van de volgende cliënt in het gedrang komt. 
 • Uw mobiele telefoon dient uitgezet te worden.

Informatie naar derden

 • Wij zijn verplicht om als paramedici de verwijzer te informeren omtrent de behandeling.
 • In het belang van de behandeling kan het nodig zijn informatie over de behandeling te geven of te vragen aan derden. Hiervoor vragen wij u een formulier te ondertekenen. Deze informatie zal alleen opgevraagd of gegeven worden, nadat u hiervan op de hoogte gebracht bent.

Beroepsvereniging

Op de website van de beroepsvereniging voor logopedisten, NVLF, vindt u links naar informatie over verschillende logopedische aandachtsgebieden. Voor meer informatie: Wat is de NVLF