Adriënne Vriens-Bol

Adriënne Vriens-Bol is de praktijkhouder van Logopediepraktijk Halderberge. Zij is in 1994 afgestudeerd als logopedist aan de Hoge School van Rotterdam. Sindsdien heeft zij veel ervaring opgedaan door te werken als logopedist in vrij gevestigde praktijken, op een medisch kleuter dagverblijf en in verpleeghuizen.
Door het volgen van cursussen heeft zij zich verdiept in logopedie bij niet of nauwelijks sprekende kinderen: Adriënne is, sinds 2010, als één van de weinige logopedisten in Nederlands een  gecertificeerd PROMPT-therapeut en mocht in 2018 naar Los Angels USA een conferentie bijwonen waar de PROMPT- instructors vanuit de hele wereld bij elkaar kwamen om onderling ervaring en kennis uit te wisselen. Zij heeft in 2020 de cursus SOD (spraakontwikkelingsdyspraxie) online afgerond. Ook mag zij bij de zorgverzekeraar het uurtarief stotteren declareren; ze heeft hiervoor voldoende bij- en nascholing gevolgd:  logopedie bij (jonge) stotterende kinderen (waaronder DCM, Minikids en Lidcombe therapie). Een ander interessegebied ligt op het vlak van stemgeving: larynx manipulatie/ massage in het hoofdhalsgebied/ EVT level 1/ gebruik SOVT trainer van Mind the Voice en logopedie bij kaakklachten (CMD). De cursus Re-Attach die Adriënne gevolgd heeft, wordt vooral bij volwassenen in gezet waarbij er mogelijk onbewuste leerblokkades worden opgeheven, zodat er weer ruimte vrijkomt om nieuwe inzichten te verkrijgen en te kunnen groeien. Zij vindt het leuk om met alle doelgroepen te werken, de omgeving bij de behandeling te betrekken en haar vakgebied zo breed mogelijk te houden.
Ze werkt vanuit haar persoonlijke kern en met passie voor het vak.

Marloes de Jong-Appelboom

Marloes de Jong-Appelboom is sinds september 2003 werkzaam Oudenbosch. Zij heeft samen met Adriënne de opleiding tot logopedist in Rotterdam gevolgd en is nu dus al bijna 30 jaar logopedist.
Daarna heeft Marloes ervaring opgedaan in een logopediepraktijk waar zij naast de algemene logopedische problematiek ook te maken kreeg met problematiek op het gebied van taal- /leerstoornissen.
Door het volgen van cursussen heeft Marloes zich verdiept in logopedie bij kinderen met ADHD (logopedie en executieve functies), logopedie bij kinderen met problemen in de contactname, logopedie bij meertaligheid, logopedie bij volwassenen met een cochleair implantaat, stemproblematiek (larynxmanipulatie, EVT level 1 én 2, “de ouder wordende stem” en gebruik SOVT trainer van Mind the Voice) en in logopedie bij volwassenen met een afasie. Ook heeft Marloes de cursus PROMPT 1 én 2 gedaan. Tijdens de coronaperiode heeft zij een online workshop op het gebied van selectief mutisme gedaan. De cursus ACT heeft haar weer tools gegeven om de mens achter de stoornis een stap verder te helpen in het zelf nemen van de regie.
Zij is praktisch ingesteld, gedreven, precies en betrekt de omgeving van de cliënt (ouders en in geval van afasie de partners) bij het behandelproces. Met elkaar zorgen we voor stappen vooruit in de communicatie!

Alice Visser-Verkouter

Alice Visser-Verkouter is sinds januari 2006 werkzaam in de praktijk. Zij is in 2004 afgestudeerd als logopedist en heeft tijdens haar studie 4 maanden stage gelopen bij Adriënne.
Alice is de afgelopen jaren werkzaam geweest bij diverse vrijgevestigde praktijken. Zij vindt het leuk om met (hele jonge) kinderen te werken en volgt met veel enthousiasme cursussen op het gebied van eten/drinken, articulatie- en taalproblematiek. Zij heeft de cursus PROMPT 1 en 2 gedaan.
Alice heeft zich verdiept in taalproblematiek bij oudere kinderen. Ook heeft zij ervaring opgedaan bij logopedie bij baby’s en peuters met eet- en drinkproblematiek. Alice is gecertificeerd als preverbaal logopedist en komt, op medische indicatie, bij u aan huis om te adviseren over problemen bij de (borst/fles)voeding van uw baby of jonge kind. Een poos geleden heeft zij de cursus logopedie bij Downsyndroom gedaan. Daar heeft zij ook NmG, Nederlands met gebaren, geleerd. Alice is lief, geduldig en duidelijk. Zij deelt graag haar kennis en ervaring -ook als moeder van 3 opgroeiende kinderen- met u.

Anne Ploeg

Anne Ploeg is sinds mei 2016 werkzaam in de praktijk. Zij is in juli 2015 afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Anne heeft toen de minor “de stem centraal” behaald. Haar kennis mbt behandeling rondom stem is vergroot door het volgen van de cursus “Larynxmanipulatie”, waarbij er zachte massagetechnieken van de spieren rondom het strottenhoofd worden gebruikt om zo sneller en makkelijker ontspanning rond het keelgebied te krijgen.
Anne is vriendelijk, open, flexibel en heeft een doorzettersmentaliteit. Zij werkt zowel graag met kinderen als met volwassenen.
In 2017 heeft ze de OMFT-cursus gevolgd. Dit is een therapie die bij het behandelen van afwijkend mondgedrag en slissen wordt toegepast. Daarnaast heeft ze de cursus “Fonologie onderzoek en behandeling” met een positief resultaat afgesloten om zo kinderen met spraakverstaanbaarheidsproblemen op het gebied van fonologie nog beter te kunnen begeleiden. In 2018 heeft Anne de cursus communicatieve taaltherapie 2-6 jaar gevolgd om zo nog beter aan te kunnen sluiten bij de behandeling van de taalontwikkeling van het jonge kind. In 2020 heeft Anne via de online-leeromgeving de cursus PROMPT 1 gedaan, zodat we nu -praktijkbreed- deze belangrijke visie en werkwijze kunnen inzetten bij jonge, onverstaanbaar sprekende kinderen. Een ander interesse gebied van Anne is het vervrouwelijken van de stem/ communicatie bij transvrouwen. Ook komt Anne, op medische indicatie, bij u aan huis om adviezen te geven bij problemen op het gebied van slikken/ afasie/ dysarthrie. Anne is er voor jong en oud!

Esmee de Jongh

Esmee de Jongh is sinds mei 2023 werkzaam in de praktijk. Zij is in juli 2017 afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en heeft tijdens haar studie stage gelopen in een logopediepraktijk, op een SBO-school en bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.  Esmee heeft de minor “toegepaste psychologie” aan de HU gedaan. Na haar stage heeft ze gewerkt in een vrije vestiging in Den Haag en later in Tilburg.
Esmee werkt het liefst via spel/ spelletjes. Zij is zachtaardig, duidelijk en vriendelijk. Zij is een echte kinderlogopedist en werkt dus alleen met kinderen en hun ouders. Na haar studie heeft ze bijscholing gevolgd op het gebied van OMFT. Dit is een therapie die bij het behandelen van afwijkend mondgedrag en slissen wordt toegepast.
Daarnaast heeft ze de cursus “Fonologie onderzoek en behandeling” met een positief resultaat afgesloten om zo kinderen met spraakverstaanbaarheidsproblemen op het gebied van fonologie nog beter te kunnen begeleiden. Ook heeft Esmee de PROMPT-1 cursus techniek gedaan. Esmee is onze BHV-er binnen de praktijk.